Wat hebben wij gedaan

Creatief idee | Instart video's | Liveregistratie

Jaartal

22 januari 2024

WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Zij doen dit samen met partners op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken. Dat is de missie van WDODelta.

Andere Talkshows

Shopping Basket